/    /  VVI

VVI

Opgericht: 1947

Huidige bestuur:
Annie Ellenbroek, voorzitster, tel.  074 – 3575390
Ria Tettero, secretaresse, tel. 074 – 3575455
Truus Lammersen, penningmeesteres, tel. 074 – 3575519
Diny Ros, bestuurslid, tel. 074 – 3575382
Ans Wilens, bestuurslid, tel. 053 – 5726359

Leden:
Per 1-1-2018 bestaat het ledenaantal uit 61 personen.

Eerste bestuur:
Dina Brummelhuis
Katrien Rupert
Dine Vossebeld
Corrie Leferink
Dien Keizer.

Initiatiefnemers, aanleiding tot oprichting:
Ontstaan als onderdeel van de A.B.T.B.
Destijds waren vooral boerinnen lid van de Boerinnenbond. Er werd voorlichting gegeven op allerlei gebied: slachten, inmaak, huishouden, naaien, kerk en samenleving. In 1964 werd de naam gewijzigd in Katholieke Plattelands Organisatie (K.P.O.) omdat het ledenaantal, naast de boerinnen, meer en meer uit ‘gewone’ dorpsbewoonsters was gaan bestaan.
In 2000 scheidde de K.P.O. St. Isidorushoeve zich af van de landelijke K.P.O. en ging zelfstandig verder onder de naam VVI.

Hoofddoelstelling:
Gezellige, informatieve en creatieve bijeenkomsten houden waar alle vrouwen van alle leeftijden in geïnteresseerd zijn. De VVI organiseert ongeveer 8 á 9 bijeenkomsten per jaar zoals uitjes met de bus, creatieve avonden.
In de zomermaanden zijn er de wekelijkse fietstochtjes, de zieken worden bezocht en men helpt, wanneer men dat wenst, om beurten mee aan het schoonmaken (en houden) van ’t Meuken. Daarnaast ondersteund de VVI yoga en de damesgym in ’t Meuken. Kortom: op een prettige manier samen werken aan het in stand houden van het sociale gevoel in Isidorushoeve.

Hoogtepunten:
Het 55-jarig bestaan van de vereniging in december 2002. Er werden in totaal 9 personen gehuldigd: 1 lid was 60 jaren lid van de vereniging ( eerste 5 jaren bij de Boerinnenbond in Haaksbergen) 5 leden waren 55 jaren lid en 3 leden vierden het 25 jarig jubileum.

Toekomst:
Groei van het aantal leden, vooral uit de groep van de jongeren en de niet meer zo heel jonge vrouwen. En: doorgaan op de weg die we al 65 jaar volgen.

Contactpersoon:
Ria Tettero – vvihoeve @ outlook.com

Wilt u wijzigingen doorgevoerd zien aan een van de pagina’s? Neem dan hier contact op!