/    /  Ouderenvereniging KOV

Ouderenvereniging KOV

Opgericht 16 februari 1971

Eerste bestuur:
B. Ellenbroek, voorzitter
J.A. Ellenbroek, secretaris
Mevr. ten Brummelhuis, penningmeester

Huidige bestuur:
Minie Asbreuk, voorzitter
Hennie Grashof, secretaris
Grada ten Elzen, 2e secretaris
Jan Nijland, penningmeester
Jo Ros, bestuurslid

Leden:
138 leden
Het ledental is stabiel

Initiatiefnemers, aanleiding tot oprichting:
Opgericht vanuit de toenmalige KPO

Initiatiefnemers, aanleiding tot oprichting:
Opgericht vanuit de toenmalige KPO

Hoofddoelstelling:
De vereniging stelt zich ten doel om, als het nodig is en waar mogelijk, met behulp van gastsprekers, voorlichting te geven. Dit speciaal op die gebieden die betrekking hebben op de ouderwordende mens.
Een tweede heel belangrijke doelstelling is het bevorderen en onderhouden van sociale contacten
Bij de maandelijkse bijeenkomsten is gezelligheid dan ook een heel belangrijke factor.

Nevenactiviteiten:
Ziekenbezoek
In de zomer een wekelijkse fietsmiddag

Hoogtepunten:
25 jarig bestaan.

Toekomst:
Aanmelding van nieuwe leden voor het voortbestaan van deze mooie vereniging. Iedereen vanaf 55 jaar is van harte welkom.

Contactpersoon:
F. ten Have, tel. 074-3575507

Wilt u wijzigingen doorgevoerd zien aan een van de pagina’s? Neem dan hier contact op!