/    /  Jongerenwerkgroep 12+

Jongerenwerkgroep 12+

Opgericht 1972
(Voortzetting van de PJW (Parochiële Jongeren Werkgroep)

Samenstelling Werkgroep:
Marieke Bekkedam, voorzitter
Ingrid Bolder, secretaris
Sandra Hofmeijer, penningmeester
André Boonk, lid
Erik Buschers, lid
Jolinda Siemerink, lid
William Temmink, lid
André ten Vregelaar, lid

Leden:
De werkgroep bestaat uit 8 leden
Er zijn drie groepen jongeren waar een programma mee wordt afgewerkt.

Initiatiefnemers, aanleiding tot oprichting:
De leiding van de katholieke kerk (de parochie) voelde eind jaren zestig de noodzaak jongeren op een eigentijdse manier te benaderen. Samenspraak en overleg tussen het dekenaat, pastoor Woertman, Herman Bruggeman en enkele parochianen had tot resultaat; het houden van bijeenkomsten voor jongeren tot ca. 19 jaar.

Hoofddoelstelling:
Jongeren begeleiden en helpen zoeken naar een eigen identiteit, zicht geven op de complexiteit van de samenleving en gevoelig maken voor de goede dingen van kerk en gemeenschap.

Nevenactiviteiten:
Deelnemen aan projecten als “Gered Gereedschap” en “Project Polen”
Bezoek aan de wereldwinkel.
Elk jaar een bezoek aan pastor Huisman in Delden.

Hoogtepunten:
Weekend naar Markelo (PJW) en naar De Lutte
Jaarlijkse volleybalavond
1x per jaar een dropping

Anekdotes:
Tijdens het weekend in De Lutte hielden we een bosspel. De eigenaar van de kampeerboerderij had de leiding niet verteld, dat het bos verboden terrein was. Midden in het spel werden we overvallen door een boze boswachter, die ons gelastte onmiddellijk te verdwijnen. “Het moet uit zijn met dat gedonder met die ……(eigenaar kampeerboerderij).”
Terug op het logeeradres kostte het nogal wat moeite de jongeren de situatie uit te leggen, op andere gedachten te bregen en over te schakelen op de “slaapstand”.

Toekomst:
Een ideale maatschappij en kerk die zodanig functioneert en rekening houdt met jongeren, dat specifieke jongerenwerk niet meer nodig is.

Contactpersoon:
Ingrid Bolder, tel. 074-3575688

Wilt u wijzigingen doorgevoerd zien aan een van de pagina’s? Neem dan hier contact op!