/    /  Imkersvereniging

Imkersvereniging

Huidige bestuur:
Hr. A. Oosterdijk – Voorzitter
Mevr. S. Wielens – Penningmeester
Hr. H. Hogebrug – Secretaris
Hr. H. Loman – Bestuurslid
Hr. J. Steintjes – Bestuurslid

Aantal leden: 27

In 1981 heropgericht.

Wilt u wijzigingen doorgevoerd zien aan een van de pagina’s? Neem dan hier contact op!