/    /  Heren trimgroep

Heren trimgroep

Opgericht 1975 (ingeschreven K.v.K. 1-2-1979)

Eerste bestuur:
Harrie Groothuis, voorzitter
Gerhard Hubers, secretaris
Theo ten Vregelaar, penningmeester

Huidige bestuur:
Hennie Hilderink, voorzitter
Sjoerd Klaver, secretaris
Frans Temmink, penningmeester

Leden:
30 leden
Het ledental is stabiel

Initiatiefnemers, aanleiding tot oprichting:
Een aantal mensen die niet bij de voetbal- of volleybalvereniging wilden, maar toch iets aan sport wilden doen

Hoofddoelstelling:
De vereniging heeft ten doel het beoefenen en bevorderen van de trimsport

Hoogtepunten:
25 jarig jubileum in 2000

Toekomst:
Gewoon doorgaan met trimmen

Contactpersoon:
Frans Temmink, tel. 074-3575626

Wilt u wijzigingen doorgevoerd zien aan een van de pagina’s? Neem dan hier contact op!