/    /  De Hakkelklumpkes

De Hakkelklumpkes

Opgericht 15 februari 1975

Huidige bestuur:
Thea Oude Tanke-Mokkink, voorzitter
Betsie Vaanhold-ter Huurne, secretaris
Agnes Waanders-Kamp, pennigmeester
Mine Scheggetman-van de Meene, lid
Marie Wilders-Leferink, lid

Leden:
20 leden
Het ledental is stabiel

Initiatiefnemers, aanleiding tot oprichting:
Bij de opening van het gemeenschapshuis “’t Meûken” werd de leidster Rita Veltmaat-Waanders gevraagd of de leden van de “Kötterbostrimgroep” een paar boerendansen wilden uitvoeren. Dit was voor de toeschouwers maar meer nog voor de leden van de trimgroep zo’n succes dat van lieverlee het trimmen werd vervangen door het dansen van allerlei folkloristische Twentse dansen. Ten langen leste ontstond op die manier “De Hakkelklumpkes” en werden optredens verzorgd in authentieke klederdracht.

Hoofddoelstelling:
Door het verzorgen van optredens het cultureel erfgoed, in dezen de folkloristische dansen maar ook de authentieke klederdrachten, koesteren en onder de aandacht brengen van het publiek.
Een nevenfunctie is dan ook de toeschouwers waar mogelijk bij het dansen betrekken door mee te laten dansen. Een optreden van “De Hakkelklumpkes” moet voor de toeschouwers onvergetelijk zijn.

Nevenactiviteiten:
Waar nodig is de dansgroep bereid hand- en spandiensten te verrichten. Of het nu het opluisteren is van een feest of het in (kleder)dracht serveren van hapjes en/of drankjes.
Tijdens de kerstmarkt is de groep ook actief. Waar men de komst van de groep op prijs stelt komt de groep.

Hoogtepunten:
De viering van het vijfentwintig jarig bestaan in 2000.
Jaarlijkse ontspanningsdag voor alle leden met hun aanhang
Elke tweede en vierde dinsdag van de maand blijft een hoogtepunt als we weer bij elkaar komen om te oefenen.

Anekdotes:
Tijdens het zilveren jubileum kwam élk lid van de dansgroep “De Hengelerdansers” uit Stadlohn met een zelfgebakken taart.

Toekomst:
De grootste wens is dat de dansgroep blijft bestaan. Dat er meer jongere leden bijkomen waardoor niet alleen het folkloristische dansen maar ook de klederdracht in ere wordt gehouden, opdat de huidige jeugd later op oudere leeftijd weet welk een groot erfgoed de Twentse traditie eigenlijk is.

Contactpersoon:
Thea Oude Tanke-Mokkink, tel 053-5721405

Wilt u wijzigingen doorgevoerd zien aan een van de pagina’s? Neem dan hier contact op!