/    /  Belangen gemeenschap

Belangengemeenschap St. Isidorushoeve

De belangengemeenschap heeft als doelstelling: het verbeteren, onderhouden en in stand houden van het lokale welzijn, veiligheid, leefbaarheid, alsmede het ondersteunen van het verenigingsleven in ons dorp. Wij vergaderen 1* per maand (3e woensdag van de maand) in het Gemeenschapshuis ’t Meuken.

Daarnaast kunnen we faciliteren middels fysieke middelen, om het welzijn te versterken voor ons dorp en haar bewoners, te denken aan:
– Zitbanken plaatsen bij wandelpaden
– Picknicktafels plaatsen bij ontmoetingsplekken
– Speeltoestellen voor de jeugd
– ICT-middelen t.b.v. toekomstvisies
– Veiligheidsmaatregelen rondom schoolzone en dorpshart
Deze middelen worden gefinancierd vanuit de jaarlijkse waarderingssubsidie wijkgericht werken. Aanvragen kunnen telefonisch of per mail worden aangevraagd bij ons.

Huidige bestuur:
René Pruysers
Tonnie Rupert
Herman Asbroek
Nicole Groothuis

Secretariaat:
Mulderstraat 35, 7482 NC, St. Isidorushoeve
T: 074 25 66 056 – 06 15 54 22 62
E: bghoeve@live.nl

Wilt u wijzigingen doorgevoerd zien aan een van de pagina’s? Neem dan hier contact op!