/    /  Aktiviteitencommissie

Aktiviteitencommissie

Opgericht voetbalseizoen 1980

Eerste bestuur:
Marcel Slotman, Voorzitter
Anton Hilderink, lid
Johan Heuzels, lid

Huidige bestuur:
Commissiesamenstelling:
Marcel Slotman, Voorzitter
Anton Hilderink
Clemens Aarnink
Harrie Groot Breteler
Erwin Weernink
Emil Siemerink
Leo Somhorst
Frans Temmink
Alfons Rouwenhorst

Initiatiefnemers, aanleiding tot oprichting:
De aktiviteitencommissie van de v.v. Hoeve Vooruit is ontstaan uit het feit dat de toenmalige A+B jeugd op kamp zouden willen gaan, alleen ontbraken toen de financiële middelen.
De initiatiefnemers waren Anton Hilderink, Johan Heuzels en Marcel Slotman.

Hoofddoelstelling:
De jeugd buiten het voetballen om iets extra’s geven, zoals jeugdtrainingsdagen, zomerkampen en een St.Nicolaasfeest. Later uitgebreid met o.a. speldag voor de Hoevse jeugd en het organiseren van cursussen.
Om dit te realiseren worden een aantal activiteiten ontplooid om gelden te verwerven.
– Rommelmarkt
– Oud ijzeraktie, kleding en schoenen

Nevenactiviteiten:
In 1990 sponseraktie tbv Cybinka in Polen. F 15.000,= voor dakreparatie van de kerk.
In 1992 actie “Dakcommissie” voor reparatie dak kerk in De Hoeve.

Hoogtepunten:
10 jarige bestaan Sponsorloop Cybinka (polen) met Gabor.
12½ jarig bestaan Dak van de kerk, div. acties o.a. boerenbruiloft, spaarvarkenactie, biertaprecord enz.

Anekdotes:
O.a. n.a.v. de hoogtepunten en op trainingsdagen.

Toekomst:
Het blijven steunen van de jeugd buiten het voetballen om.

Contactpersoon:
Marcel Slotman, tel. 074-3575537
Email:  marcelslotman@hotmail.com

Wilt u wijzigingen doorgevoerd zien aan een van de pagina’s? Neem dan hier contact op!